game tài xỉu đổi tiền(www.vng.app):当我用人工智能写游戏攻略,究竟有多离谱!

game tài xỉu đổi tiền(www.vng.app):game tài xỉu đổi tiền(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。game tài xỉu đổi tiền(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,game tài xỉu đổi tiền(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

这篇文章呢,我不打算自己手写了,自己手写也忒累了,索性交给人工智能吧!

(亲爱的读者,我可不保证这到底是人工智能,还是纯纯的人工智障)

先来个图片证明,真的是AI在动笔,我就是个辅助!

废话不多说了,剩下的交给AI了。

题目:《三国杀四害究竟有多坑》

张春华

技能分析:

【乱贼】:锁定技,你使用或打出【杀】或【闪】时,若没有你指定的目标,则你使用一张或多张【杀】。

【乱贼】:当一个角色有牌时,选择其中一张交给你。

若其未将牌交给其它角色,则该角色不能使用此牌。

【暴戾】:锁定技,出牌阶段限一次;可选择其他角色各摸一张手牌数均为1的花色。

(啥情况?咋技能都是乱的呢?AI找个技能应该不难吧?)

张春华是一个辅助武将,技能中没有过多的伤害或者控制能力。但是这并不影响张春华作为一个辅助武将的强度,他也可以成为一个强力的输出武将!

在我看来他的作用更多体现在他的辅助能力上!

四害之一:她最大优势在于自身可以通过自己摸牌产生收益。

而作为一个辅助武将,可以直接将自己手里的牌给队友和对其造成伤害的人使用,让她获得更多收益。

这个技能其实很像是一个类似于张角、司马懿一样的组合角色:四害之一可以帮助队友快速过牌和摸牌数;也给队友提供了一定强度;同时又能提高自己的血量!

但是由于张春华是辅助型武将,他更适合与队友配合使用!

王异

(不用想,这里技能也是胡诌的)

【火攻】:出牌阶段限一次,你可以将一张黑色牌交给王异,然后弃掉其中的【杀】,然后使用该牌指定一个目标。

你也可以弃置所有装备区里的牌和无懈可击中的牌(若如此)。

【闪】:锁定技,你使用的每轮限使用一次【杀】。

【空城】:锁定技,当你受到1点伤害后,选择一名其他角色。

【天火】:结束阶段开始时,若此阶段结束后无其他角色死亡(若如此),你可以选择一个“火攻”的目标区域(此区仅限一次)。

【决斗】:锁定技,摸牌阶段结束时,若你已失去1点体力值,则令你摸三张牌。

以上为王异最强技能。

除了技能外,王异还拥有一项特殊技能——“火攻”!

王异可以通过弃置杀、闪等装备获得“火攻”(仅限一次)技能。

“火攻”对指定目标造成1点伤害后可将其回复一点体力(或摸三张牌)。

添加回复:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。